Calefacció

Empresa Instal·ladora amb carnets d'instal·ladors i mantenidors de calefacció i climatització.

Confort sense renunciar al disseny, podem oferir-li diferents tipus de calefacció depenent de les seves necessitats.

Amb una bona regulació per optimitzar el consum, disposem de termòstats programables amb o sense fils, i centrals de regulació per garantir el màxim confort amb el mínim consum.

Tramitem, segons el RITE, el certificat ITE-3 o projecte tècnic.